Slavnostní vyhlášení soutěže ve sběru drobného elektrozařízení

V pátek dne 6. 3. 2015 na Krajském úřadě Středočeského kraje proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže ve sběru drobného elektrozařízení ve Středočeském kraji. Celkem se umístilo devět středočeských obcí, které obdržely finanční odměny podle výše umístění. Soutěž byla určena pro všechny obce Středočeského kraje s cílem zvýšit třídění a sběr elektroodpadu. Společně ji realizoval Krajský úřad Středočeského kraje a kolektivní systém ASEKOL.

Číst celé

Projekt Koruna za kilo startuje

Se začátkem března startuje projekt KORUNA ZA KILO – společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. března až do konce roku 2015 vhodí do červených kontejnerů, obdrží nadační fond Rovná šance, který spadá pod NRZP, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.

Číst celé

Mgr. Jan Vrba se vyjadřuje ke konkurenčnímu prostředí v odpadovém hospodářství

Koncept rozšířené odpovědnosti výrobce (anglicky Extended Producers Responsibility - EPR) byl poprvé zaveden ve Švédsku v roce 1990 na návrh profesora Thomase Lindhquista, odborníka na otázky životního prostředí na univerzitě v Lundu. Rozšířená odpovědnost výrobce byla definována jako strategie k dosažení menšího negativního vlivu výrobku na životní prostředí zvýšením odpovědnosti výrobce za celý životní cyklus výrobku, zejména za zpětný odběr, recyklaci a konečnou likvidaci výrobku. Postupně se strategie EPR dostala i do legislativy EU a odsud se rozšířila do všech členských států. Dnes se jedná o jeden z hlavních pilířů odpadového hospodářství EU.

Číst celé
Doporučujeme Asekol SOLAR Věnuj mobil Věnuj počítač Recyklohraní Červené kontejnery Weee Europe
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz