Výhody spolupráce s ASEKOL Solar

Jste výrobcem/dovozcem solárních panelů?

Podobně jako u elektronických spotřebičů je nutné zajistit ekologickou likvidaci solárních panelů. Za výrobce solárních panelů převezme ASEKOL Solar podstatnou část agendy spojenou s Vaší povinností.

Jste provozovatelem fotovoltaické elektrárny?

Pokud jste solární panely na střechu svého domu instalovali před 1. lednem 2013, vznikla vám povinnost hradit v letech 2014 – 2018 recyklační poplatek zajišťující budoucí recyklaci Vašich solárních panelů.

Výhody zapojení provozovatelů do kolektivního systému ASEKOL Solar:

  • Transparentní vlastnická struktura
  • Zajištění efektivního splnění veškerých zákonných povinností
  • Minimální administrativní a režijní náklady
  • Online přehled o nakládání s Vašimi finančními prostředky
  • Poradenství v oblasti legislativy
  • Individuální přístup
  • Vypracování roční zprávy na MŽP
  • Zajišťujeme další služby spojené s provozováním FVE

Pro detailní informace navštivte naše webové stránky www.asekolsolar.cz

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů