Proč si vybrat ASEKOL?

Tradice a zkušenost

Díky 13-letému působení na trhu jsme pro Vás profesionálním a stabilním partnerem.

Individuální přístup

Otevřený přístup k jednotlivým klientům dle jejich individuálních potřeb pro maximální podporu a usnadnění veškeré administrativy.

Komplexnost nabízených služeb

Pro klienty zajišťujeme plnění povinností ve všech skupinách elektrozařízení včetně solárních panelů a baterií v ČR a SR.

Tvoříte s námi budoucnost

Díky Vám se nám daří každoročně přispívat k ochraně životního prostředí a zvyšovat standardy zpětného odběru.

Environmentální certifikát

Pravidelně poskytujeme našim klientům certifikát, na kterém je vyčísleno kolik právě jejich firma ušetřila přírodních zdrojů.

Zajímá nás Váš názor

Reálná každodenní zpětná vazba od našich klientů a spotřebitelů je pro nás nejsilnější nástroj pro zlepšení našich služeb.

Společenská odpovědnost

Pomáháme vytvářet příležitosti a šance pro znevýhodněné a umožňujeme jim zapojení do běžného života. Dále pro širokou veřejnost pravidelně pořádáme osvětové projekty a kampaně.

ON-LINE systém

Pro naše klienty máme připraven jednoduchý systém online registrace a vykazování i s podporou pro zahraniční klienty.

Nejrozsáhlejší sběrná síť

V rámci České republiky máme pro vás vybudovanou nejrozsáhlejší síť sběrných míst a sběrných nádob, kde můžete bezplatně odevzdat vyřazený elektrospotřebič.

Nejefektivnější využití odpadu

Kvalitním zpracováním jsme schopni garantovat vyšší kvóty materiálového využití, než jsou dány legislativou.
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů