Stacionární / Červené kontejnery

Usnadnit lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště, to je hlavní cíl unikátních červených stacionárních kontejnerů společnosti ASEKOL. S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé těchto měst nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Kontejnery jsou většinou umístěny u již vzniklých separačních stání na tříděný odpad.

  • Použití: do exteriéru
  • Plnění: Vhozový otvor pro sběr elektrozařízení 50x40 cm; vhozový otvor pro sběr baterií 65x35 mm
  • Rozměry: 1 300 x 1 200 mm a celková výška 1 800 mm

 Co patří do červeného kontejneru

  • veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek a baterií)
    např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony...
  • baterie a akumulátory
  • do kontejnerů nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky

Podmínky pro umístění červeného kontejneru

  • je k dispozici volně přístupná zpevněná plocha
  • uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce

Bližší informace o možnosti umístění stacionárních kontejnerů získáte u našich regionálních manažerů.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů