Výkaznictví

Naším cílem je minimalizovat celkovou administrativu spojenou s povinnostmi výrobců, včetně systému vykazování elektrozařízení uvedeného na trh. Způsob výkaznictví u našeho kolektivního systému zaručuje maximální ochranu dat uživatelů a umožňuje přehledný a pohodlný přístup k výkazům za minulá období.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte obchodní oddělení.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů