Refundace

Refundace je chápána jako vrácení uhrazených příspěvků za elektrozařízení uvedená na trh v České republice výrobci a dovozci elektrozařízení, jež byla následně prokazatelně vyvezena mimo území ČR a to buď samotnými výrobci a dovozci elektrozařízení nebo třetími osobami. 

Žádost o refundaci je možné podávat dle platné legislativy §37n odst. 6 a §37o odst. 5 Zákona o odpadech č. 185/ 2001 v platném znění a Pravidel poskytování refundací příspěvků.

Postup při refundaci:

  1. Vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách ASEKOL
  2. Dodat souhlas s Pravidly poskytování refundací příspěvků
  3. Předat kompletní žádost o refundaci
  4. Vyplnit výkaz v informačním systému ASEKOL
  5. Projít auditem na základě podané žádosti
  6. Refundovat recyklační příspěvky

Pro podrobnější informace kontaktujte obchodní oddělení.

Kontaktní formulář žadatele o refundace

osoba podepisující smluvní dokumentaci

obecný email

Údaje o výrobcích, za které je požadována refundace

Kontaktní osoba

Souhlas s použitím pro marketing

Zpracování osobních údajů

* Pole oznáčená hvězdičkou jsou povinná

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů