Environmentální vyúčtování

Již od založení kolektivního systému ASEKOL v roce 2005 velice úzce spolupracujeme s celou řadou výrobců elektrozařízení. Společně sdílíme přesvědčení o tom, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Environmentální vyúčtování

Našim výrobcům poskytujeme certifikát Environmentálního vyúčtování, jehož základem je studie životního cyklu (tzv. LCA - Life Cycle Assessment) vyřazených elektrospotřebičů a všech sebraných elektrozařízení. Certifikát vypovídá o dopadech spojených se zpětným odběrem, přepravou a zpracováním elektrozařízení na životní prostředí, a to do fáze náhrady primárních surovin.

Cílem certifikátu je našim výrobcům individuálně přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody ušetřili životnímu prostředí, případně o kolik snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

"Tímto děkujeme všem našim výrobcům, kteří spoluprací s kolektivním systémem ASEKOL přispívají k ochraně životního prostředí."

Chcete se dozvědět více o LCA studii?

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů