Změna kategorií elektrozařízení platná od 1. 1. 2019

Dnem 1. ledna 2019 nabývá účinnosti změna zákona o odpadech č. 185 sb.

6 skupin elektrozařízení dle přílohy č. 7, část II., zákona o odpadech:

Zařízení pro tepelnou výměnu

chladící automaty, lednice, klimatizace, čerpadla

Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

televize, počítačové monitory

Světelné zdroje

lineární zářivky, úsporné zářivky a výbojky

Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

pračky, sporáky, hudební zařízení, elektronické nástroje

Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

domácí spotřebiče, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas

Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

klávesnice, myši, malé tiskárny, telefony

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů