10 skupin elektrozařízení (dle zákona 185/2001 sb., příloha 7, část I.)

10 skupin elektrozařízení (dle zákona 185/2001 sb., příloha 7, část I.):

Velké domácí spotřebiče

Malé domácí spotřebiče

Telekomunikační a IT zařízení

Spotřební elektronika

Osvětlovací zařízení

Elektrické a elektronické nářadí

Hračky a vybavení na sport

Zdravotní technika

Měřící přístroje

Výdejní a hrací automaty

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů