Skupiny elektrozařízení

Výrobky jsou pro potřeby plnění podmínek zákona rozděleny dle svého účelu použití do jednotlivých skupin. Společnost ASEKOL zajišťuje plnění ve všech níže uvedených skupinách.

Od 15.8.2018 vešla v platnost novela zákona o odpadech 185/2001 sb., týkající se změny kategorií elektrozařízení a rozšíření sortimentu EEZ, na které se vztahuje zpětný odběr. Účinnost této novely nabývá  platnosti 1. 1. 2019.

Vzor informačního dopisu pro odběratele od 1.1.2019

Společnost ASEKOL zajišťuje plnění ve všech níže uvedených skupinách. Nové členění elektrozařízení do 6 skupin:

Zařízení pro tepelnou výměnu

chladící automaty, lednice, klimatizace, čerpadla

Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

televize, počítačové monitory

Světelné zdroje

lineární zářivky, úsporné zářivky a výbojky

Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

pračky, sporáky, hudební zařízení, elektronické nástroje

Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

domácí spotřebiče, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas

Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

klávesnice, myši, malé tiskárny, telefony

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů