Jak vám můžeme pomoci při plnění vašich povinností

Kolektivní systém ASEKOL nabízí posledním prodejcům součinnost při plnění povinností stanovených posledním prodejcům zákonem o odpadech.

Možnosti spolupráce s posledními prodejci

Poslední prodejce, který odebírá od svých zákazníků vyřazená elektrozařízení (ať již formou kus za kus nebo v neomezeném množství), se registruje u kolektivního systému ASEKOL.

Výhody spolupráce

 • Deklarace plnění povinnosti posledního prodejce stanovené v § 37 k, odst. 4 zákona o odpadech při kontrole provedené Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí
 • Zdarma odvoz zpětně odebraných elektrozařízení z prodejny, resp. možnost bezplatného odložení těchto elektrozařízení na nejbližším sběrném dvoře kolektivního systému ASEKOL
 • Zdarma informační materiály pro spotřebitele k umístění na prodejně
 • Při sběru vyšším než 500 kg/měsíc zdarma zapůjčení klecového kontejneru pro skladování elektrozařízení.

Postup pro registraci

 1. Stáhněte si a vyplňte Registrační formulář sběrného místa u prodejce
 2. Zašlete vyplněný formulář na email příslušného regionálního zástupce
 3. Po obdržení vyplněného formuláře Vám budou obratem zaslány tyto materiály
  • osvědčení o registraci
  • identifikační karta (PDF, 109 kB, Platnost všech dříve vydaných karet se automaticky prodlužuje do konce roku 2018) k bezplatnému odložení elektrozařízení na nejbližším sběrném místě kolektivního systému ASEKOL
  • přihlašovací údaje pro vstup do informačního systému ASEKOL (k objednání odvozu zpětně odebraných elektrozařízení z vaší provozovny)
  • samolepka na označení místa zpětného odběr

Objednání odvozu

Pro objednání odvozu přejděte na přihlašovací stránku.

Metodický pokyn pro firmy a instituce 2017

Veškeré záležitosti ohledně registrace můžete projednat s odpovědným regionálním manažerem společnosti ASEKOL dle příslušného kraje.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů