Povinnosti posledních prodejců

Posledním prodejcem rozumí zákon o odpadech (§ 38 odst. 4) právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která prodává elektrozařízení konečnému uživateli.

Poslední prodejce elektrozařízení má především tyto základní povinnosti:

1) v místě prodeje zpětně odebírat elektrozařízení „kus za kus“

(§ 37k odst. 4 zákona o odpadech), tedy zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tedy bez ohledu na značku prodávaného nebo zpětně odebíraného elektrozařízení).

2) v místě prodeje zpětně odebírat elektro, jestliže prodejní plocha je alespoň 400 m2

umožnit konečným uživatelům po celou provozní dobu bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení.

3) informační povinnost

(§ 37k odst. 3 a § 38 odst. 4 a 5 zákona o odpadech), která spočívá zejména v povinnosti informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení.

Dotazník

Legislativa nám ukládá, že poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen zajistit, aby konečný uživatel měl možnost při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení. V případě internetových prodejců je místem dodávky zpravidla adresa bydliště spotřebitele, na kterou je nově zakoupené elektrozařízení doručováno. Vzhledem k tomu, že se výše uvedená povinnost zpětného odběru dotýká řady společností zapojených do KS ASEKOL, rádi bychom vás v této souvislosti požádali o informace ve formě jednoduchého dotazníku, zda a jakým způsobem zajišťujete svoz vysloužilého elektrozařízení a mohli Vám pomoci s řešením svozů.

Otevřít dotazník

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů