Způsob značení elektrozařízení

Povinnost značení výrobků dvojího typu:

  1. Označení výrobce elektrozařízení
  2. Označení elektrozařízení

Obě tato označení musí být umístěna na výrobku a v průvodní dokumentaci, a to jedním z níže zvolených způsobů:

Označení výrobce elektrozařízení (zvolit lze pouze jednu variantu)

  • vyznačení jména a příjmení, nebo obchodní firmy
  • uvedení značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh
  • uvedení evidenčního čísla výrobce v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného u MŽP

Označení elektrozařízení (lze zvolit více variant)

  • vyznačení data uvedení na trh
  • vyznačení symbolu "8/05"
  • vyznačení grafického symbolu "přeškrtnuté podtržené popelnice"

Grafická podoba symbolu přeškrtnuté popelnice je dána evropskou normou EN 50419.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů