Evropská legislativa

Evropská legislativa zastřešuje zacházení s vysloužilým elektrozařízením pro celou Evropskou unii. Klíčovými dokumenty jsou v současné době směrnice 2012/19/EU a 2012/65/EU, které vznikly z potřeby správně regulovat nakládání s neustále rostoucím množstvím odpadních elektrozařízení v zemích EU. Cílem směrnic je sjednotit pravidla nakládání s elektroodpadem tak, aby byla v souladu s ochranou životního prostředí ve všech zemích EU. Níže naleznete odkazy na plné znění obou směrnic v platném znění.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů