Chci se stát klientem

Postup registrace

Kontaktní formulář

Vyplnění kontaktního formuláře

V případě zájmu o registraci klikněte na Registrovat

Registrovat

Dokumenty

Příprava a zaslání registračních dokumentů

Na základě vyplněného registračního formuláře Vám připravíme a zašleme registrační dokumenty společně s pokyny pro jejich dodání. Tyto dokumenty tvoři:

a) Smluvní dokumenty

 • Smlouva o zajištění společného plnění
 • Příloha č. 1 – Vyznačení skupin k registraci u kolektivního systému
 • Příloha č. 2 – Sazebník aktuálních příspěvků
 • Příloha č. 3 – Logo výrobce/dovozce
 • Příloha č. 4 – Logo provozovatele kolektivního systému
 • Všeobecné obchodní podmínky

b) Dokumenty pro registraci na MŽP

 • Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
 • Plná moc
 • Souhlas
 • Identifikace výrobce elektrozařízení
 • Způsoby značení elektrozařízení

Podpis smlouvy

Dodané dokumenty jsou zkontrolovány (správnost a kompletnost dokumentů) a předány k podpisu.

Osvědčení o zapojení

Po podpisu smlouvy a zaevidování výrobce/dovozce do interní databáze je vystaveno Osvědčení o zapojení do systému, kterým se dovozce/výrobce prokazuje v případě kontroly ze strany úřadů státní správy a zároveň mu slouží jako potvrzení o zajištění legislativních povinností.

Registr MŽP

Registrace výrobce/dovozce na MŽP ČR

Na základě dodaných dokumentů potřebných pro registraci na MŽP je výrobce zapsán do Seznamu výrobců vedeném MŽP ČR.

Registrace

Údaje do smluvní dokumentace

osoba podepisující smluvní dokumentaci

Ostatní údaje

Odpovědná osoba za vykazování

Souhlas s použitím pro marketing

Zpracování osobních údajů

* Pole oznáčená hvězdičkou jsou povinná

Pokud jste již registrováni u jiného kolektivního systému, rádi vám pomůžeme zajistit změnu. Je to snadné. Vše vyřídíme za vás!

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů