O nás

ASEKOL působí na slovenském trhu od roku 2010 jako kolektivní systém ASEKOL SK s.r.o., který založily společnosti FAST PLUS s.r.o., MASCOM s.r.o. a ASEKOL s.r.o. Je zapsána v Registri kolektívnych organizácií pre elektrozariadenia vedenom MŽP SR  pod číslem KOVEZ 14  a v Registri kolektívnych organizácií pre batérie a akumulátory vedenom MŽP SR pod číslem KOBAT 05.

V současnosti  je ASEKOL SK na slovenském trhu největší kolektivní systém pro baterie a akumulátory a druhým největším kolektivním systémem pro elektrozařízení co do velikosti podílu výrobců na trhu. Pričemž v kategoriích spotřební elektroniky a výpočetní techniky jí patří prvenství.

ASEKOL SK je na základě rozhodnutí MŽP SR oprávněna k nakládaní s elektrozařízeními a elektroodpadem ve všech kategoriích 1-10 podle přílohy č. 1, vyhlášky č. 315/2010 Z. z., o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom a také na nakládaní s použitými bateriemi a akumulátory.

Kategória 1   veľké domáce spotrebiče
Kategória 2  malé domáce spotrebiče
Kategória 3 informačné technológie
Kategória 4  spotrebná elektronika
Kategória 5 osvetľovacie zariadenia
Kategória 6  elektrické a elektronické nástroje
Kategória 7  hračky, zariadenia určené na šport a rekreačné účely
Kategória 8  zdravotnícke zariadenia
Kategória 9  prístroje na monitorovanie a kontrolu
Kategória 10  predajné automaty
Batérie a akumulátory prenosné
Batérie a akumulátory priemyselné
Batérie a akumulátory automobilov
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů