Změna kategorií elektrozařízení platná od 1. 1. 2019

19. 11. 2018

Od 15.8.2018 vešla v platnost novela zákona o odpadech 185/2001 sb., týkající se změny kategorií elektrozařízení a rozšíření sortimentu elektrických a elektronických zařízení, na které se vztahuje zpětný odběr. Účinnost této novely nabývá platnosti 1. 1. 2019.

Za elektrické nebo elektronické zařízení je považováno zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1 000 V pro střídavý proud a 1 500 V pro stejnosměrný proud.

Díky této legislativní změně vchází v platnost tzv. OPEN SCOPE, neboli otevřený rozsah zařízení. To znamená, že vše, co je elektrozařízení patří do působnosti zákona, pokud není vymezeno stanovenými výjimkami. Poté se rozdělí dle základních charakteristik do nových šesti skupin EEZ. V současné situaci je princip obrácený, pokud se elektrozařízení nedá začlenit do 10ti skupin a není uvedeno ve výjimkách, nepodléhá zákonu o odpadech.

Ačkoli množina elektrozařízení se rozšiřuje již od 15.8. 2018, jejich kategorizace zůstává stejná až do 1.1.2019. Ministerstvo životního prostředí udělilo tuto výjimku, neboť změna kategorií v polovině roku by znamenala zmatečné vykazování v oblasti uvedení na trh i v oblasti samotných sběrů OEEZ.

Nové skupiny elektrozařízení:

Zařízení pro tepelnou výměnu – chladničky, mrazničky, klimatizace, výdejní automaty a další Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovku o ploše větší než 100 cm2 – televizory, počítačové monitory, notebooky apod. Světelné zdroje – zářivky, výbojky, LED diody apod. Velká elektrozařízení, jejichž jakýkoli rozměr je delší než 50 cm – sušičky, pračky, zdravotní zeřízení, myčky, sporáky apod. Malá elektrozařízení do 50 cm – nástroje, hračky, monitorovací a měřící přístroje, svítidla apod. Malá IT a telekomunikační zařízení do 50 cm – telefony, klávesnice, myšky, malé tiskárny apod.

Výjimky dle zákona o odpadech:

zařízení určená pro vyslání do vesmíru velká stacionární průmyslová soustrojí velké pevné instalace s výjimkou jakéhokoli zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako část těchto instalací dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití zařízení specificky určená výhrad ě pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná  pro spotřebitele zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy a aktivní implantabilníé zdravotnické prostředky

Kolektivní systém ASEKOL již ukončil proces přeregistrace u Ministerstva životního prostředí z původních 10 kategorií na nových šest a je připraven poskytovat svým klientům kompletní servis v oblasti zpětného odběru. Proto, s partnery ve sběrné síti i na straně výrobců a dovozců elektrozařízení uzavíráme dodatky k existujícím smlouvám, které v sobě reflektují současné legislativní změny. Od 1.1.2019 začnou také platit aktualizované ceníky recklačních poplatků.