Začíná boj o evropského vítěze ekologicky odpovědné firmy

14. 1. 2016

Českou republiku reprezentuje nezisková organizace ASEKOL Začalo hlasování, které rozhodne o vítězi prestižní soutěže European Business Awards 2015/2016*. Českou republiku v kategorii Enviromentální a korporátně udržitelný rozvoj reprezentuje nezisková organizace ASEKOL. O vítězi prvního kola rozhodne veřejné hlasování od 11. do 26. ledna 2016. Podpořte svým hlasem zástupce Česka i Vy. Jak hlasovat se dozvíte na www.asekol.cz nebo můžete jednoduše dát hlas na www.businessawardseurope.com.

ASEKOL je inovátor v oblasti zpětného odběru elektrozařízení

“Jsme vždy o krok napřed. Například od 1. ledna 2016 jsou v platnosti nové sběrové limity vycházející z evropské směrnice WEEE Directive 2012/19/EU. Ty jsou pro ČR závazná a za jejich plnění odpovídá stát. Každý kolektivní systém v ČR musí povinně doložit zpětný odběr min. 40 % elektrozařízení uvedeného na trh v ČR. My tento limit sběru v EU plníme řádně již od roku 2014. Dobrovolně. Je v našem zájmu mít reálný přehled o situaci na trhu. Pokud chceme udržet firmu na špičce v oboru, musíme předvídat a hledat nové cesty pro efektivnější sběr i následné zpracování vysloužilého elektrozařízení,” říká předseda představenstva neziskové společnosti ASEKOL Jan Vrba.

 

Co se za 10 let povedlo? Chci dát hlas ASEKOLU

Máme vybudovanou unikátní sběrnou síť

17 000 sběrných míst – jedno sběrné místo na pouhých 618 obyvatel.

Jsme stále jedničkou na trhu – inspirujeme ostatní kolektivní systémy

Projekt Červené kontejnery, výrazně zjednodušuje sběr drobného elektra. To běžně končilo ve směsném komunálním odpadu. Nyní je lidé vhazují do červených kontejnerů. V Česku je jich již 2 168.

Chceme víc! Jsme aktivní v oblasti vědy a výzkumu

Významnou měrou se podílíme na mezinárodním poli vývoje a výzkumu v oblasti zpracování elektroodpadu.

V České republice zajišťujeme efektivní zpracování na jedné z nejmodernějších linek v Evropě, která dosahuje až 95% materiálového využití.

Dlouhodobě podporujeme projekty ze sociální oblasti

Prostřednictvím chráněných dílen zaměstnáváme až 150 osob s hendikepem, což nás řadí mezi deset největších zaměstnavatelů v ČR.

Fond ASEKOL rozdělil za osm let působení více než 19 milionů korun mezi 345 projektů zaměřených na posílení a zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.

 

European Business Awards

Soutěž European Business Awards vyhledává ty nejzajímavější a nejúspěšnější evropské firmy ve svých oborech a oceňuje kvalitu, inovativnost a udržitelnost dlouhodobého vývoje firem v celé Evropské unii. Soutěž má za cíl vyjádřit uznání a ocenění vynikajících výsledků, nejlepších postupů a inovací, kterých dosáhly společnosti v rámci celé Evropské unie. Na proces hodnocení dohlíží porota složená z více než 150 členů z řad předních představitelů obchodu a průmyslu, akademiků či podnikatelů.

Kontaktní osoba

Jméno: Martina Ďaďová

Funkce: manažerka komunikace

Telefon: 702 148 327

E-mail: [email protected]