Školáci a studenti byli odměněni za sběr vysloužilého elektra

2. 12. 2019

Deset škol z Moravskoslezského kraje dnes v Ostravě převzalo ocenění za sběr elektrospotřebičů a za aktivitu při plnění osvětových úkolů. V absolutním pořadí byla ve sběru nejúspěšnější Základní a Mateřská škola Hlavnice, kde od ledna do října v přepočtu na žáka odevzdali 25,8 kg elektrospotřebičů. V kategorii velkých škol nad 300 žáků zvítězila Základní škola a gymnázium Vítkov. Skokanem roku s největším meziročním nárůstem byla vyhlášena Základní škola Opava – Kylešovice.

Školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět dohromady v letošním roce k recyklaci předaly přes 19 tun drobného vysloužilého elektra a zapojily se do plnění pěti osvětových úkolů.

„V Moravskoslezském kraji se zvyšuje počet a dostupnost sběrných míst, kde je možné vysloužilé elektro odevzdat, pracujeme na osvětě. Díky tomu se sběrové výsledky zlepšují. A také ekologicky vzdělaní žáci a studenti dobře působí na své okolí a na rodiče. To je velmi důležité, v tom hrají projekty jako je Recyklohraní velkou roli,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. V Zábavním centru Venuše v Ostravě-Hrabůvce spolu s dalšími organizátory soutěže společností Asekol a obecně prospěšnou společností Recyklohraní předala diplomy a odměny zástupcům TOP 10 nejaktivnějším a nejúspěšnějším školám. Desítka oceněných škol si odnesla i body na svá školní konta u Recyklohraní, za které si pak ve speciálním katalogu odměn mohou objednat například knihy, učební či sportovní pomůcky nebo hry. „Poděkování patří nejen žákům a studentům, ale také nadšeným pedagogům, kteří děti vedou k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí,“ dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Do programu Recyklohraní, jehož cílem je vést mladou generaci k předcházení vzniku odpadů a učit ji třídit, je zapojeno přes 3 780 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V Moravskoslezském kraji jich je 420.

„Když vidím, jak už malé děti v mateřinkách začínají rozumět tomu, proč je třeba chránit přírodu a třídit odpad, získávám důvěru, že pro nastupující generace bude odpovědnější přístup k životnímu prostředí samozřejmostí,“ řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní Hana Ansorgová.

Vedle ocenění pro nejaktivnější školy Moravskoslezský kraj letos finančně podpořil realizaci školního lektorského programu Recyklace hrou. Stal se spoluvyhlašovatelem osvětového úkolu s názvem Staň se výzkumníkem aneb jak se třídí elektrospotřebiče v Moravskoslezském kraji. Díky podpoře kraje mohlo také Recyklohraní poskytnout 104 školám zdarma metodický materiál.

10 nejaktivnější škol Moravskoslezského kraje v roce 2019

Kategorie A – nejaktivnější školy ve sběru (absolutní pořadí)

(Pozn.: V přepočtu kilogramů na žáka školy v období leden až říjen 2019 bez ohledu na počet žáků školy.  Vyhlašujeme první a druhé místo.)

1. místo – Základní a Mateřská škola Hlavnice (za 1523 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 25,81 kg na žáka)

 

2. místo – Základní škola Malá Morávka (za 281 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 18,73 kg na žáka)

 

Kategorie B – nejaktivnější školy ve sběru (velké školy) (Pozn.: Byly hodnoceny velké školy nad 300 žáků v přepočtu kilogramů na žáka školy v období leden až říjen 2019. Vyhlašujeme první a druhé místo.

místo – Základní škola a gymnázium Vítkov (za 793 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 2,46 kg na žáka/studenta)

 

místo – Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová-Lutyně (za 895 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 1,24 kg na studenta)

 

Kategorie C – Skokan roku (absolutní pořadí).

(Pozn.: Nejvyšší meziroční nárůst ve sběru drobného elektra.  Vyhlašujeme jen první místo.

místo – Základní škola Opava-Kylešovice (za největší meziroční nárůst ve sběru elektrospotřebičů na žáka ze 49 g v roce 2018 na 880 g v roce 2019)

 

Kategorie D – Školy aktivní v osvětě

Za příkladný sběr drobných elektrozařízení a aktivitu při plnění osvětových úkolů organizátoři soutěže udělují diplom 5 školám.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec (za 50,18 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 600 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).

 

Základní škola a mateřská škola Kobeřice (za 201 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).

 

Základní škola Orlová-Lutyně, U Kapličky (za 113 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).

 

Základní škola a Mateřská školu Těrlicko (za 142 kg baterií vytříděných za leden až říjen 2019 a za 1 250 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).

 

Základní škola Břidličná (za 108 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 1 150 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).