Nový iPad pomáhá zdravotně postiženým

18. 1. 2018

Do projektu "Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče", který byl zahájen na podzim loňského roku v Pardubickém kraji, se zapojilo 36 rodin a odevzdalo 103 kusů nejrůznějších drobných elektrospotřebičů.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., nezisková organizace poskytující v Pardubickém kraji službu raná péče rodinám s dětmi s ohroženým vývojem nebo se zdravotním postižením od narození do 7 let, zorganizovala pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. v roce 2017 již čtvrtý ročník ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Projekt byl tradičně zaměřen na šíření osvěty o třídění odpadu a zprostředkování zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů.

Společnost ASEKOL a.s. podpořila Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. pořízením iPadu s příslušenstvím, který se již využívá při podpoře vývoje dětí se zdravotním postižením při konzultacích v klientských rodinách, děkujeme.

Projekt byl zahájen 4. 9., ukončen byl 31. 10. 2017. Celkem se do něj zapojilo 36 rodin odevzdáním 103 kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených elektrospotřebičů z celého PK.