Česká republika má nejširší síť na sběr elektrozařízení v Evropě

Česká republika má nejširší síť na sběr elektrozařízení v Evropě

16. 1. 2017

Průzkum společnosti Green Solution pro kolektivní systém ASEKOL přinesl ne příliš pozitivní data.

 Lidé stále hází staré elektrozařízení do směsného odpadu. Důsledky = zbytečné náklady na zpracování odpadu (elektro vhozené do příslušné sběrné nádoby nebo odevzdané na sběrný dvůr je občana náklad 0 Kč. Za zpracování směsného odpadu platí!)

V čem je kontejner unikátní?

Výrazně usnadňuje sběr a třídění starého elektrozařízení, které jinak občané hází do směsného odpadu. A také šetří peněženky občanům i obcím.