Česká republika má nejširší síť na sběr elektrozařízení v Evropě

16. 1. 2017

2 800 kontejnerů je v terénu, lidé však stále hází staré elektro do směsného odpadu.

Průzkum společnosti Green Solution pro kolektivní systém ASEKOL přinesl ne příliš pozitivní data.

 Lidé stále hází staré elektrozařízení do směsného odpadu. Důsledky = zbytečné náklady na zpracování odpadu (elektro vhozené do příslušné sběrné nádoby nebo odevzdané na sběrný dvůr je občana náklad 0 Kč. Za zpracování směsného odpadu platí!)

V čem je kontejner unikátní?

Výrazně usnadňuje sběr a třídění starého elektrozařízení, které jinak občané hází do směsného odpadu. A také šetří peněženky občanům i obcím.