Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili elektřinu na dalších 6 hokejových mistrovství světa

26. 5. 2015

Recyklací elektrozařízení občané České republiky v loňském roce ušetřili 219 tisíc MWh elektrické energie, tedy množství, které zimní stadion spotřebuje během šesti mistrovství světa. Loni Češi vytřídili 11 396 tun vysloužilých televizorů a PC monitorů a 5 583 tun drobných elektrozařízení, zlepšili se tak o více než 8 % oproti roku 2013. Nejnovější přepočty úspor vyplývají z environmentálního vyúčtování neziskové společnosti ASEKOL, která se již deset let zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

„Občané České republiky se zlepšili v recyklaci vysloužilého elektra, díky čemuž v uplynulém roce výrazně snížili ekologickou zátěž. Díky sběru a recyklaci televizí, monitorů a drobného elektra Češi jen za minulý rok uspořili například 219 tisíc MWh elektrické energie, což odpovídá množství energie, která je potřeba k 78 dnům napájení stadionu pro lední hokej v době mistrovství nebo olympijských her,” říká Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Jen díky starému elektru bychom tak hravě dodali energii na dalších šest hokejových šampionátů. Zároveň se ušetřila téměř miliarda litrů vody, která běžně poslouží k výrobě až 3 milionů sudů piva. To je množství, které Češi vypijí za více než měsíc.

Environmentální vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a  drobného elektra až do okamžiku finální recyklace „ASEKOL každoročně připravuje vyúčtování, které prokazuje pozitivní vliv recyklace na náš ekosystém. Rádi bychom občanům, kteří se do třídění elektrozařízení zapojují, vystavili certifikát o jejich příspěvku k ochraně naší planety. Měla by to také být motivace pro ty, kteří se k recyklaci nefunkčního elektra teprve chystají,” vysvětluje Martina Ďaďová.

Výsledky sběru za rok 2014 ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny, vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. Odevzdáním 17 tisíc tun vysloužilých spotřebičů občané snížili produkci nebezpečných odpadů v České republice o 188 634 tun.

„Každý odevzdaný spotřebič představuje úsporu v mnoha směrech. Ukazuje se, že recyklace elektra může přispět k řešení problémů se zásobami vzácných zdrojů, jako je voda nebo ropa, ale také cenných kovů. Například recyklace 10 televizorů ušetří tolik vody, kolik běžný občan potřebuje na 3 měsíce,” dodává Martina Ďaďová. „Chtěli bychom pochválit občany České republiky, že se o životní prostředí zajímají a snaží se aktivně zapojovat do jeho ochrany,” uzavírá Ďaďová. Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra pro životní prostředí v roce 2014 v ČR Úspora elektrické energie díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v roce 2014

ASEKOL a.s., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (skupiny 1 – 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2014 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,62 kg elektrozařízení.

Kontaktní osoba

Jméno: Martina Ďaďová

Funkce: manažerka komunikace

Telefon: 702 148 327

E-mail: [email protected]