Češi se zlepšili v třídění starých spotřebičů

13. 2. 2015

Každý Čech průměrně odevzdal 1,62 kg elektra Češi prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL v loňském roce odevzdali bez mála 17 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. To představuje meziroční nárůst o více než 8 %. Na osobu se tak vybralo 1,62 kg elektra, což přibližně odpovídá váze patnácti mobilních telefonů. Po výraznějším poklesu z roku 2013 se tak opět podařilo přiblížit k výsledkům předešlých let.

Třídění elektra v ČR zaznamenalo nárůst

Odevzdalo se 17 tisíc tun spotřebičů Vybralo se 1,62 kg elektra na osobu Zlepšení zaznamenaly téměř všechny kraje v ČR

 

Kolektivnímu systému ASEKOL, který se zabývá zpětným odběrem elektra a jeho recyklací, Češi v roce 2014 odevzdali 16 981 tun elektroodpadu. Domácnosti se tak zbavily o téměř 1 300 tun zařízení více, než v předešlém roce. Nejlépe Češi třídili v Praze a v Plzeňském kraji. Přepočteno na osobu zde každý občan odevzdal 1,89 kg, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem. I obyvatelé Ústeckého kraje a Karlovarského kraje, kteří skončili na chvostu žebříčku, se ve sběru elektroodpadu meziročně zlepšili.

„Spolu s oživením české ekonomiky lidé začali opět více nakupovat nové spotřebiče a zbavovat se těch starých, nepotřebných. I přes loňský nárůst se však v případě drobného elektra stále jedná o pouhých 25 % z celkového množství spotřebičů, které lidé uchovávají ve svých domácnostech,” vysvětluje Martina Ďaďová, manažerka komunikace neziskové organizace ASEKOL.

K nárůstu přispívá nejen lepší ekonomická situace, ale také intenzivní osvěta a lepší dostupnost červených kontejnerů a sběrných míst. Občané mají v posledních letech výrazně snazší možnost zbavit se vysloužilých či nepotřebných drobných elektrospotřebičů. Tradiční barevné kontejnery na obalové materiály doplňuje přes 2 100 červených kontejnerů na drobné elektro. „Každý rok se potvrzuje, že lidé skutečně třídí více, pokud je to pro ně jednoduché. Červené kontejnery již nyní tvoří skoro 30 % sběru mimo sběrné dvory, v roce 2014 se v nich nashromáždilo 1 088 tun elektroodpadu,” říká Ďaďová.

Že má třídění elektrospotřebičů smysl dokazuje i tzv. environmentální vyúčtování, které přepočítává suroviny ušetřené recyklací. Už jen správné vytřídění 100 televizorů ušetří více než 16 000 kWh elektrické energie, což je průměrná spotřeba jedné domácnosti na čtyři roky, či více než 400 litrů ropy potřebných na skoro sedm cest automobilem do Chorvatska. Celkově lidé nejčastěji vraceli především větší spotřebiče, jako jsou tiskárny, kopírky, televizory, počítače, monitory či audio a video přehrávače. Tyto typy elektra však lidem vydrží dlouho, až 90 % vrácených spotřebičů spadá do kategorie tzv. historického elektra, tedy zařízení vyrobených před rokem 2005. „Výjimku představují počítače, u nichž jsme registrovali 40 % novějších výrobků. Počítač totiž patří k produktům, po jejichž výměně lidé častěji sahají z důvodu zastaralých či nevyhovujících funkcí, nikoliv kvůli skutečnému opotřebení. Podobné je to třeba i s mobilními telefony,” vysvětluje Ďaďová.

 

Výsledky sběru KS ASEKOL v roce 2014 v jednotlivých krajích:

Výsledky sběru za KS ASEKOL v jednotlivých krajích v kg/os:

Výsledky sběru za KS ASEKOL v jednotlivých letech:

Výsledky sběru za KS ASEKOL v kg/os v jednotlivých letech:

 

ASEKOL a.s., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (skupiny 1 – 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2014 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,62 kg elektroodpadu.

Kontaktní osoba

Jméno: Martina Ďaďová

Funkce: manažerka komunikace

Telefon: 702 148 327