Češi se o deset procent zlepšili v třídění starého elektrozařízení – pomohlo rozmístění 569 nových červených kontejnerů na třídění

1. 2. 2017

Rok 2016 ukázal, že Češi umí třídit, když je to jednoduché. Jasně nám to dokazují fakta a čísla sběru starého elektrozařízení za rok 2016. Kolektivní systém ASEKOL zaznamenal nárůst sběru starého elektra o 10 %. Celkem se tak v minulém roce vybralo úctyhodných 19 818 tun vysloužilého elektrozařízení. Mírný růst má na svědomí celkem 569 nových venkovních nádob „červených kontejnerů“ určených pro sběr a následnou recyklaci elektra v regionech celého Česka.

Tříděním se šetří nejen životní prostředí, ale i peněženky občanů

Například obec s  počtem jeden tisíc obyvatel může díky umístění sběrné nádoby na elektrozařízení ušetřit až 13 000 Kč ročně. Jak je to možné? Pokud občané vyhodí staré elektrozařízení do směsného odpadu, za likvidaci tohoto odpadu obec platí. Likvidace elektra odloženého do příslušné nádoby je však pro obec a občany zdarma. A navíc velmi výrazně pomohou v ochraně životního prostředí i vlastního zdraví.

Fakta

Špatné zacházení s elektroodpadem má za důsledek zdravotní rizika, vůči kterým jsou zranitelné především děti. Staré/vysloužilé elektro nepatří na běžné skládky – může obsahovat mnoho nebezpečných látek, které se následně dostávají do půdy, podzemních vod a ovzduší. Správnou recyklací mobilních telefonů a dalšího elektra zamezíme nashromáždění olova a dalších nebezpečných prvků /kadmia, chromu)  v půdě, vodě a jídle.