Češi se o deset procent zlepšili v třídění starého elektrozařízení – pomohlo rozmístění 569 nových červených kontejnerů na třídění

Češi se o deset procent zlepšili v třídění starého elektrozařízení – pomohlo rozmístění 569 nových červených kontejnerů na třídění

1. 2. 2017

Tříděním se šetří nejen životní prostředí, ale i peněženky občanů

Například obec s  počtem jeden tisíc obyvatel může díky umístění sběrné nádoby na elektrozařízení ušetřit až 13 000 Kč ročně. Jak je to možné? Pokud občané vyhodí staré elektrozařízení do směsného odpadu, za likvidaci tohoto odpadu obec platí. Likvidace elektra odloženého do příslušné nádoby je však pro obec a občany zdarma. A navíc velmi výrazně pomohou v ochraně životního prostředí i vlastního zdraví.

Fakta

Špatné zacházení s elektroodpadem má za důsledek zdravotní rizika, vůči kterým jsou zranitelné především děti. Staré/vysloužilé elektro nepatří na běžné skládky – může obsahovat mnoho nebezpečných látek, které se následně dostávají do půdy, podzemních vod a ovzduší. Správnou recyklací mobilních telefonů a dalšího elektra zamezíme nashromáždění olova a dalších nebezpečných prvků /kadmia, chromu)  v půdě, vodě a jídle.