Češi mají jako první v Evropě venkovní sběrnou nádobu na staré elektro, letos putuje i na Slovensko

7. 6. 2016

Evropský unikát – červený kontejner na vysloužilé elektrozařízení, podstatně usnadňuje recyklaci, tak problematické složky odpadu, kterým je vysloužilé elektrozařízení. Tento nápad pochází z dílny neziskové organizace ASEKOL. Získala za ně v letošním roce cenu „Stuhu cti“ v rámci soutěže European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj, kde soutěžilo více než 32 000 firem z celé Evropy. V České republice je jich nyní již 2 402. V roce 2016 bude síť sběrných nádob rozšířena o 1 000 nových typů červených kontejnerů. Nově tento typ kontejneru ASEKOL umístí i v zahraničí. Prvním státem je Slovensko, kde ASEKOL SK získal autorizaci pro činnost organizace odpovědnosti výrobců pro sběr elektrozařízení a nově i baterií.

Každých pět let expanze do nového státu – Slovensko

„Stejně jako v České republice máme ambiciózní plán, který se nám zatím daří plnit. Od našeho založení v roce 2010, jsme se vypracovali. Jsme druhý největší kolektivní systém na Slovensku ve sběru starého elektra a první v přenosných bateriích. Ale jdeme dál. Nově nabízíme pro klienty na Slovensku i službu zplnomocněného zástupce a intenzivně jednáme s městy a obcemi o rozšíření a zjednodušení sběru starého elektra pro občany – umístěním našeho prototypu sběrné nádoby – kontejneru na staré elektro,“ říká Ronald Blaho, ředitel ASEKOL SK.

Proč třídit?

„Je dva až desetkrát efektivnější recyklovat kovy, než je těžit.  Polovina světové oceli se recykluje, protože je na to trh. Totéž se stane u KVZ (kovů vzácných zemin).  Na vytváření recyklačních metod pracují různé země a odborníci se shodují, že bude trvat  ještě nějaký čas, než se recyklace na průmyslové úrovni začne vyplácet.“ To je vyjádření Archima Steinera, výkonného ředitele organizace Rare Earths UNEP ( New York, 2011), který vystoupil na Konferenci Zpětný odběr společnosti ASEKOL.

Kontakty:

ASEKOL a.s.: Čs. exilu 8, Praha 4, www.asekol.cz

Tisková mluvčí: Martina Ďaďová, e-mail: [email protected]

Podklady, informace, inzerce: Kateřina Fadljevičová, e-mail: [email protected], tel.: 727 899 525