Češi mají jako první v Evropě venkovní sběrnou nádobu na staré elektro, letos putuje i na Slovensko

Češi mají jako první v Evropě venkovní sběrnou nádobu na staré elektro, letos putuje i na Slovensko

7. 6. 2016

Každých pět let expanze do nového státu – Slovensko

„Stejně jako v České republice máme ambiciózní plán, který se nám zatím daří plnit. Od našeho založení v roce 2010, jsme se vypracovali. Jsme druhý největší kolektivní systém na Slovensku ve sběru starého elektra a první v přenosných bateriích. Ale jdeme dál. Nově nabízíme pro klienty na Slovensku i službu zplnomocněného zástupce a intenzivně jednáme s městy a obcemi o rozšíření a zjednodušení sběru starého elektra pro občany – umístěním našeho prototypu sběrné nádoby – kontejneru na staré elektro,“ říká Ronald Blaho, ředitel ASEKOL SK.

Proč třídit?

„Je dva až desetkrát efektivnější recyklovat kovy, než je těžit.  Polovina světové oceli se recykluje, protože je na to trh. Totéž se stane u KVZ (kovů vzácných zemin).  Na vytváření recyklačních metod pracují různé země a odborníci se shodují, že bude trvat  ještě nějaký čas, než se recyklace na průmyslové úrovni začne vyplácet.“ To je vyjádření Archima Steinera, výkonného ředitele organizace Rare Earths UNEP ( New York, 2011), který vystoupil na Konferenci Zpětný odběr společnosti ASEKOL.

Kontakty:

ASEKOL a.s.: Čs. exilu 8, Praha 4, www.asekol.cz

Tisková mluvčí: Martina Ďaďová, e-mail: [email protected]

Podklady, informace, inzerce: Kateřina Fadljevičová, e-mail: [email protected], tel.: 727 899 525