Aktuality

Zařazování výrobků v rámci nově rozšířené definice

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí je k dispozici nově aktualizovaný dokument: Stručný průvodce EEZ.

Tento dokument poskytuje informace o povinnostech výrobců elektrozařízení vyplývajících z dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V návaznosti na OPENSCOPE věnujte zvýšenou pozornost aktualizovanému dokumentu - příloha 2, str. 11,12. Celý dokument naleznete zde.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů