Aktuality

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG

Společnost ASEKOL a.s. vstupuje do 15tého roku spolupráce s obcemi při zajištění zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Během této doby se podařilo za Vaší podpory vytvořit funkční systém fyzického sběru výrobků s ukončenou životností ve všech jeho kategoriích a současně jej také rozvíjet o další kategorie a zejména také o nová sběrná místa v obcích či nové způsoby sběru. Této vzájemné spolupráce si velmi vážíme.

 Od roku 2005 je ASEKOL a.s. pro obce primárním partnerem pro sběr televizorů a počítačových monitorů všech značek bez omezení. V této kategorii jsme se stali, a stále jsme, kolektivním systémem s nejvyšším podílem sběru těchto výrobků v ČR. Jsme hrdí na to, že díky existující infrastruktuře sběru a za Vaší aktivní spolupráce dosahujeme společně výjimečných výsledků ve sběru a recyklaci elektrospotřebičů. Dobré výsledky však mají i svá úskalí. Aktivním sběrem televizorů a monitorů extrémně překračujeme již po mnoho let zákonné kvóty sběru, kdy místo požadované 65 % úrovně zpětného odběru v této kategorii výrobků fyzicky zajišťujeme tento limit ve výši 200 % (tj sběr přeplňujeme více než trojnásobně). To znamená, že sbíráme a financujeme zpětný odběr elektrozařízení za výrobce, jež jsou klienty jiných kolektivních systémů. Televize a monitory jsou nebezpečným odpadem a jejich recyklace je jednou z nenákladnějších ze všech elektrospotřebičů. Z tohoto důvodu se sběru tohoto druhu odpadů snaží ostatní kolektivní systémy vyhnout.

 V uplynulých letech jsme opakovaně písemně žádali Ministerstvo životního prostředí o řešení tohoto stavu, kdy na jedné straně ASEKOL a.s.  několikanásobně přeplňuje kvóty sběru a jiné kolektivní systémy je neplní. Bohužel k tomu nedošlo a tuto nápravu nelze očekávat ani v horizontu nejbližších měsíců a zřejmě ani let. Z tohoto důvodu je kolektivní systém ASEKOL a.s. nucen v řešení této problematiky přistoupit k určitým omezením, zejména z důvodu zajištění dlouhodobé finanční stability celého systému zpětného odběru. Oblast zpětného odběru výrobků s ukončenou životností se vyvíjí stejně jako jiné oblasti kolem nás, a i když je právní rámec postaven na zodpovědnosti povinných osob, tj. výrobců, stává se právě tato zodpovědnost u některých výrobců velmi opomíjenou. Alternativní zajištění povinností, využívající hraniční výklad zákona a rezignace na environmentální aspekty je tak realitou i v oblasti zpětného odběru elektrozařízení. 

 Pro tento alternativní trend se rozhodují i výrobci, kteří jinak po dlouhá léta stáli na straně plné environmentální zodpovědnosti a řádného plnění všech zákonných povinností. Společnost ASEKOL a.s. musí podniknout opatření pro zachování kontinuity v systému zpětného odběru, zejména z pohledu dlouhodobé finanční stability celého systému zpětného odběru. Z těchto důvodů jsme nuceni s platností od 1.8.2020 zastavit zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. Abychom umožnili svoz již zpětné odebraných spotřebičů, bude možné po tomto termínu realizovat ještě jednu poslední objednávku  bez rozdílu značek. Následně již nebudou jmenované výrobky z míst zpětného odběru přebírány k přepravě ke zpracovateli. Naši dopravci budou instruováni, že nemohou na sběrném místě převzít televize a monitory značky SAMSUNG. V případě, že by se při nakládce televize a monitory značky SAMSUNG objevily, budou ponechány na sběrném místě. Při opakovaném porušení bude buď odmítnuta doprava celé dodávky televizí a monitorů nebo v krajním případě přistoupeno k vypovězení smlouvy se sběrným místem. V nejbližší době Vám zašleme informativní leták pro občany, který obsluha sběrného místa může příchozím se spotřebiči SAMSUNG předávat. Jeho vzor najdete v příloze.

 Současně si Vás dovolujeme upozornit na čl. III odst. 1 písm. p) až r) smlouvy o zajištění zpětného odběru EEZ, která je mezi námi uzavřena. Tato část smlouvy řeší situaci, kdy na jednu komoditu EEZ (např. televize a monitory) má obec uzavřenu smlouvu s více kolektivními systémy.

 Zpětný odběr ostatních výrobků a značek zůstává zajištěn beze změny. Omlouváme se tímto za komplikace vzniklé aktuálním stavem a současně budeme hledat řešení jeho nápravy. Toto oznámení posíláme pro informaci také na MŽP, SMOČR a SMS ČR.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jan Vrba

Předseda představenstva

ASEKOL a.s.

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů