Aktuality

Environmentální vyúčtování na cestě k partnerům

V těchto dnech rozesílá ASEKOL na všechny své partnery Environmentální vyúčtování za rok 2018. Jedná se o vyčíslení úspor jednotlivých subjektů, ke kterým dochází díky ekologické recyklaci starého elektrozařízení odevzdaného prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL.

K výpočtům úspor posloužila tzv. LCA (Life Cycle Analysis), tedy analýza životního cyklu výrobku. Ta je v současné době aktualizována a od letošního roku bude zohledňovat nové rozdělení skupin elektrozařízení.

Rádi bychom všem poděkovali za spolupráci v předchozím roce a doufáme, že vyčíslené úspory primárních surovin jsou motivační a vysloužilé elektro budete prostřednictvím našeho systému odevzdávat i nadále.

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů