Aktuality

ASEKOL zvítězil v klání 32 000 firem a je v přední desítce top firem v Evropě

Cena Ruban d’Honneur, tedy „stuha cti“, v soutěži European Business Awards (EBA) putuje v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj do České republiky. Společnost ASEKOL jako jediná česká firma v dané kategorii získala toto prestižní ocenění v konkurenci přes 32 tisíc firem z 33 zemí. Výherce vybírala odborná porota složená ze 132 předních evropských podnikatelů, politiků a akademiků.

Příklad pro Evropu

ASEKOL je příkladem i pro mnohé evropské země, a to nejhustší sběrnou sítí pro sběr drobného elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. To je ojedinělé. V Evropě je největší problém právě se sběrem drobného vysloužilého elektrozařízení. Je smutným faktem dnešní doby, že mobily, toustovače, radia a další zařízení z této kategorie, které obsahují řadu nebezpečných látek, končí primárně ve směsném odpadu. To je špatně, protože obsahují řadu látek ohrožujících životní prostředí a naše zdraví, které je nutné odborně recyklovat. ASEKOL pro sběr drobného elektrozařízení využívá originálních červených kontejnerů, které nemají v Evropě obdobu. Na druhé straně, prostřednictvím osvětových programů a akcí pro veřejnost, školy i školky, šíří informace o nutností třídění a recyklace. 

 

 

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů