Aktuality

Ocenění AKTIVNÍ KRAJ zná své vítěze

K výročí desetileté spolupráce s kraji se kolektivní systém ASEKOL rozhodl ocenit uplynulou spolupráci a vyhodnotit nejaktivnější kraje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení v soutěži AKTIVNÍ KRAJ 2008–2018. Vyhlášení proběhlo během galavečera, který se konal 4. prosince 2018 v pražském Studiu Ypsilon pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Kromě oceněných krajů byl vyhlášen i absolutní vítěz letošního ročníku AKTIVNÍ OBEC, kterým se stala obec Ždírec nad Doubravou.

Číst celé

Umíme žít bez odpadů? Postoje žáků se mění díky EKOABECEDĚ

Necelý rok mají pedagogové ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět možnost využívat ve vyučování nejnovější díl výukového materiálu EKOABECEDA s názvem Umíme žít bez odpadů? Společnost INESAN v průzkumu porovnávala, zda se, co se prevence vzniku odpadů týká, liší postoje žáků ze zapojených základních škol ve srovnání s jejich vrstevníky. A rozdíly jsou už nyní patrné.

Číst celé

Příklady dobré praxe: Mateřská školka LOM

Na počátku všeho stál vyhozený, nefunkční magnetofon, který mladá, temperamentní a nadšená paní učitelka v Mateřské školce v Lomu našla s dětmi při vycházce v lese. Následovala registrace do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, zpracovávání náročných úkolů, rozmísťování tzv. Elektrožroutů po okolí, vysbírání 100 starých telefonů za jeden nový pro kamaráda a pak rovnou cesta pro titul EKO-učitel roku!

Číst celé

Turnaj rodinných dvojic badmintonového oddílu SK Hamr Praha

Dne 28. 6. 2018 se sešlo více než 130 lidí (67 párů ve 4 výkonnostních kategoriích) na tradičním turnaji rodinných dvojic k ukončení sezóny 2017/2018. Byť se jedná o tradiční akci badmintonového oddílu SK Hamr Praha, který letos slaví 10 let od svého založení, tak poprvé bylo v rámci turnaje zorganizována sběrová akce použitého domacího eletkroodpadu pod patronací společnosti ASEKOL, která se v tomto roce stala sponzorem oddílu a přispěla oddílu na nákup nového oddílového oblečení.

Číst celé

Děti uspořily recyklací 40 bazénů vody, za odměnu jedou do ZOO

Soutěžní klání základních škol z celé republiky ve sběru mobilních telefonů proběhlo pod názvem Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. „Ze 121 škol bylo svezeno a předáno k recyklaci 9 412 kusů mobilních telefonů,“ uvedla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje. „Děti ekologickou likvidací mobilů pomohly uspořit vodu, která by například více než čtyřicetkrát naplnila oba bazény sportovního multifunkčního objektu Evžena Rošického v Jihlavě,“ dodala Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

Číst celé

Praha v červeném pomohla hendikepovaným!

Zábava a zážitky, přesně v tomto duchu se nesla sobota 23. června. V rámci akce Praha v červeném se opět spojila ekologie, zodpovědný přístup k životnímu prostředí i k lidem kolem nás. U červeného stánku ASEKOL návštěvníci mohli odevzdat k ekologické likvidaci své drobné elektro do červeného kontejneru, nechyběla soutěž o nový mobil či řada aktivit pro děti, které si mohly vyzkoušet například hod mikrovlnou troubou. Ohlas měl i netradiční slalom s červenou popelnicí a fotokoutek.

Číst celé

Eko-učitel roku má dva vítěze

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět již přes deset let podporuje environmentální výchovu na mateřských, základních a středních školách. S podporou Státního fondu životního prostředí ČR probíhá řada rozličných aktivit zaměřených především na edukaci žáků a studentů; rozvoj znalostí prostřednictvím výuky, praktická cvičení, exkurze, ale i třeba motivace k aktivnímu sběru drobného elektrozařízení. Recyklohraní aneb Ukliďme si svět však oceňuje i učitele, neboť právě osobní motivace a aktivní přístup k problematice ochrany životního prostředí jsou u pedagogů nesmírně důležité.

Číst celé

Zlínský kraj boduje ve třídění drobného elektroodpadu

Nejlepší města a obce ve Zlínském kraji získaly ceny a finanční odměny v rámci dvanáctého ročníku tradiční soutěže ve třídění odpadů O keramickou popelnici. Certifikáty a šeky předaly vítězům v kategoriích třídění vysloužilých elektrozařízení za účasti radní pro životní prostředí a zemědělství Zlínského kraje, paní Margity Balaštíkové (ANO), a zástupci společnosti ASEKOL Michal Mazal, provozní ředitel, a Daniel Hladilín, regionální manažer pro Zlínský kraj.

Číst celé

ASEKOL se účastnil akce MIKROKLIMA na Praze 9

Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy připravil již 12. ročník ekologicko-dopravně výchovné akce s názvem MIKROKLIMA 2018. Pojmem „mikroklima“ je myšleno prostředí, v němž bezprostředně žijeme, co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života. Na této myšlence je založen celý projekt, který vytváří protiváhu a doplňuje klasickou výuku školních dětí a mládeže.

Číst celé

Kolektivní systémy ASEKOL a RETELA spojují své síly

Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA. EIA byla vlastníkem společnosti RETELA od jejího založení v roce 2005.

Číst celé
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů