Aktuality

Nejlepší sběrné dvory jsou v Čelákovicích a Pacově

Po více než tříměsíčním hlasování zná soutěž Sběrný dvůr roku 2015 své výherce. V kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel zvítězil sběrný dvůr v Čelákovicích, mezi obcemi do 10 tisíc obyvatel bodoval dvůr v Pacově. V těchto sběrných dvorech se lidé mohou spolehnout na ochotnou obsluhu, přívětivou pracovní dobu i široký rozsah odebíraných komodit. Vítězné dvory získají finanční odměnu na svůj další rozvoj. Dva vylosovaní šťastlivci z řad hlasujících navíc obdrží zbrusu nové mobilní telefony.

Číst celé

Jan Vrba: snažíme se recyklaci elektra lidem co nejvíc usnadnit

Před deseti lety stál u zrodu recyklace elektrozařízení v České republice a neziskové společnosti ASEKOL. Janu Vrbovi a jeho týmu z ASEKOLU se díky inovativnímu přístupu podařilo Česko zaplavit červenými kontejnery a naučit Čechy třídit nejen velké elektrospotřebiče, ale i ty drobné. "Když v srpnu 2015 začal na základě evropských směrnic platit zákon o odpadech upravující zpětný odběr a recyklaci elektrospotřebičů, třídili Češi něco málo přes 2 kg elektrozařízení na osobu ročně. Dnes je to 5 kg vráceného vysloužilého elektrozařízení na osobu a rok, což znamená, že o čtvrtinu překračujeme závazné evropské směrnice," říká předseda představenstva neziskové společnosti ASEKOL Jan Vrba. Češi tedy dokázali během deseti let objem vrácených spotřebičů na osobu více než zdvojnásobit. Patří k jasným leaderům střední a východní Evropy a množství sebraného vysloužilého elektrozařízení je srovnatelné se západními evropskými státy.

Číst celé

O víkendu jsme soutěžili na festivalu Bolevák

Druhý ročník největšího festivalu taneční hudby na západě Čech proběhl už minulý týden. Vše se odehrávalo pod širým nebem v Plzni na pláži Boleveckého rybníka. Loňský první ročník sklidil nečekané ovace a získal si velké množství fanoušků. Ten letošní ročník zaznamenal dokonce dvojnásobnou účast! ASEKOL samozřejmě nesměl chybět. Soutěžili jsme v disciplínách jako např. hod mobilem do popelnice, slalom mezi elektrem, třídili jsme odpad a skákali v pytli.

Číst celé

Červený bude červen v Hradci

Občané Hradce Králové mají již 4. rokem možnost zbavovat se vysloužilých drobných elektrozařízení prostřednictvím 20 červených stacionárních kontejnerů rozmístěných ve městě. Hradečtí doposud tímto způsobem vytřídili téměř 43 tun tun elektroodpadu. Nezisková společnost ASEKOL, která kontejnery v Hradci Králové umístila a zajišťuje jejich pravidelné vyvážení a recyklaci, nyní přichází s malou připomínkovou akcí, kterou naše město plně podporuje.

Číst celé

Slavnostní vyhlášení soutěže ve sběru drobného elektrozařízení

V pátek dne 6. 3. 2015 na Krajském úřadě Středočeského kraje proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže ve sběru drobného elektrozařízení ve Středočeském kraji. Celkem se umístilo devět středočeských obcí, které obdržely finanční odměny podle výše umístění. Soutěž byla určena pro všechny obce Středočeského kraje s cílem zvýšit třídění a sběr elektroodpadu. Společně ji realizoval Krajský úřad Středočeského kraje a kolektivní systém ASEKOL.

Číst celé

Projekt Koruna za kilo startuje

Se začátkem března startuje projekt KORUNA ZA KILO – společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. března až do konce roku 2015 vhodí do červených kontejnerů, obdrží nadační fond Rovná šance, který spadá pod NRZP, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.

Číst celé

Mgr. Jan Vrba se vyjadřuje ke konkurenčnímu prostředí v odpadovém hospodářství

Koncept rozšířené odpovědnosti výrobce (anglicky Extended Producers Responsibility - EPR) byl poprvé zaveden ve Švédsku v roce 1990 na návrh profesora Thomase Lindhquista, odborníka na otázky životního prostředí na univerzitě v Lundu. Rozšířená odpovědnost výrobce byla definována jako strategie k dosažení menšího negativního vlivu výrobku na životní prostředí zvýšením odpovědnosti výrobce za celý životní cyklus výrobku, zejména za zpětný odběr, recyklaci a konečnou likvidaci výrobku. Postupně se strategie EPR dostala i do legislativy EU a odsud se rozšířila do všech členských států. Dnes se jedná o jeden z hlavních pilířů odpadového hospodářství EU.

Číst celé
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů