Školy

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Bližší informace k tomuto projektu a přihlašovací formulář do projektu naleznete na www.recyklohrani.cz, v případě dotazů můžete využít naši linku + 420 739 280 887, případně emailovou adresu info@recyklohrani.cz.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů