Životní cyklus výrobku

Každý rok vyprodukují obyvatelé Evropské unie 8 milionů tun elektroodpadu. Jeho objem roste tempem 3 až 5 % ročně, tedy skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotřebičů se získávají železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a další suroviny.

Čím více elektrozařízení se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.

Životní cyklus výrobku aneb od nákupu až po recyklaci:

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů