Základní informace

Třídění a recyklace jsou obecně považovány za činnosti, které životnímu prostředí prospívají, a za jednu z hlavních cest k trvalému rozvoji. ASEKOL se rozhodl jako jeden z prvních kolektivních systémů v Evropě přesně vyčíslit dopady sběru a recyklace elektrozařízení na životní prostředí. 

​V uplynulém roce občané předali k recyklaci 19 185 tun elektrospotřebičů prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL. ​

LCA studie vyřazených televizorů a PC monitorů  - detailní analýza

Po kladných ohlasech na výsledky první LCA studie nechala společnost ASEKOL v roce 2011 vyhotovit další analýzu environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL. Tentokrát na drobných elektrozařízeních. Studie byla zpracována v rámci grantového programu Fondu ASEKOL.

LCA studie vyřazeného drobného elektrozařízení  - detailní analýza

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů