Environmentální vyúčtování za rok 2016

Češi prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL v loňském roce odevzdali bez mála 20 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. To představuje meziroční nárůst o více než 11 %. Na osobu se tak vybralo 1,89 kg elektra, což přibližně odpovídá váze osmnácti mobilních telefonů. Po výraznějším poklesu z roku 2013 se tak opět podařilo přiblížit k výsledkům předešlých let.

Kolektivnímu systému ASEKOL, který se zabývá zpětným odběrem elektra a jeho recyklací, Češi v roce 2016 odevzdali 19 554 tun elektroodpadu. Domácnosti se tak zbavily o více než 2 000 tun zařízení více, než v předešlém roce. Nejlépe Češi třídili v Pardubickém a v Středočeském kraji. Přepočteno na osobu zde každý občan odevzdal 2,34 kg, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem. I obyvatelé Ústeckého kraje, kteří skončili na chvostu žebříčku, se ve sběru elektroodpadu meziročně zlepšili. 

název Celkem sesbíráno (Kg) Úspora el. energie (MWh) Úspora ropy (l) Úspora primárních surovin (t) Počet sprchování Snížení produkce skleníkových plynů (t)
Jihomoravský kraj 2283677 28115,09 1456291,95 1166,493 1720802 6037,773
Jihočeský kraj 1202418 17831,84 1018758,22 629,5325 1044047 3676,815
Praha 1988333 31492,78 1844285,81 1025,764 1801242 6423,809
Zlínský kraj 1195370 14723,31 775132,55 597,1476 895389,6 3141,745
Ústecký kraj 1186847 14695,09 772514,82 602,8361 897538,4 3137,133
Středočeský kraj 3079922 45995,04 2703718,58 1539,772 2657599 9361,724
Plzeňský kraj 1137835 15531,22 869939,38 564,4594 915603,5 3230,625
Pardubický kraj 1208620 16102,84 876373,26 613,733 961340,3 3390,662
Olomoucký kraj 1143888 14134 754627,45 559,9944 853684,1 2999,194
Moravskoslezský kraj 2039567 26011,67 1386825,68 1030,174 1570453 5522,946
Liberecký kraj 763549,1 10210,88 537335,40 412,1659 619747,1 2179,396
Královéhradecký kraj 913021,7 12890,08 738187,91 452,2832 753387,2 2655,087
Kraj Vysočina 1087875 14531,25 794313,06 554,2991 868473,5 3053,845
Karlovarský kraj 573740,2 8569,711 516762,25 268,443 486673,6 1723,631
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů