Díky recyklaci elektrospotřebičů by češi s uspořenou vodou vyrobili 680 tisíc sudů piva

Občané České republiky odevzdali v loňském roce k recyklaci 17 743 tun vysloužilých elektrozařízení, tedy více než o 800 tun než v roce 2014. Díky tomu se lidem podařilo ušetřit jen těžko představitelných 209 tisíc MWh elektrické energie a 909 milionů litrů vody. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního vyúčtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

„Snaha obyvatel České republiky recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se vyplácí. V loňském roce díky odevzdání televizorů, monitorů a drobného elektra lidé ušetřili 909 milionů litrů vody, což odpovídá spotřebě celé země za 43 dní. Stejné množství vody je potřeba k výrobě přibližně 727 tisíc sudů piva, což by průměrnému Čechovi vystačilo na neuvěřitelných 252 let,“ říká Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Zároveň se podařilo uspořit 209 tisíc MWh elektrické energie a téměř 10 milionů litrů ropy.

Nezisková organizace ASEKOL připravuje environmentální vyúčtování každý rok. Tato LCA (Life Cycle Assessment) analýza hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování elektrospotřebičů. Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. V současné době je dle dat ASEKOLU v českých domácnostech asi 600 tisíc kusů odstavených CRT televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat k recyklaci, ušetřilo by se 779 milionů litrů vody, tedy spotřeba České republiky na pět týdnů.

Z výsledků analýzy roku 2013 jasně vyplývá, že právě recyklací lze přispět svým dílem k úspoře zdrojů, kterých se na světě začíná nedostávat. V uplynulém roce občané předali k recyklaci rekordních 17 746 tun elektrospotřebičů. Úspora ropy činila tedy 9,7 milionu litrů, takové množství by vystačilo na 4 cesty kolem rovníku dopravním letadlem. Uspořená elektrická energie by zase stačila České republice na dva a půl provozu.

„Těší nás, že se obyvatelé České republiky o životní prostředí zajímají a snaží se aktivně do jeho ochrany zapojit. Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají, představuje úsporu. Například recyklací 10 televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Martina Ďaďová.

Kraj Úspora el. Energie (MWh) Úspora ropy (l)  Úspora vody (m3) Snížení produkce skleníkových plynů
Středočeský kraj 36095,18 1939240,17 153216,23 7654,36
Jihomoravský kraj 30676,31 1491416,26 134221,92 6759,62
Praha 27613,59 1545162,95 116465,56 5754,37
Moravskoslezský kraj 24691,76 1256219,59 106741,55 5350,17
Pardubický kraj 15492,67 830841,22 66088,70 3287,37
Plzeňský kraj 14481,89 766226,68 61936,97 3089,96
Jihočeský kraj 13471,19 687071,10 58118,16 2916,26
Kraj Vysočina 12888,36 643556,55 56128,74 2812,19
Zlínský kraj 12480,13 590714,06 55162,99 2775,84
Olomoucký kraj 12233,53 612985,70 53193,83 2665,90
Ústecký kraj 11703,97 560992,10 51452,70 2591,98
Královéhradecký kraj 10433,05 545177,62 44756,32 2237,22
Liberecký kraj 7803,91 362800,85 34745,53 1746,29
Karlovarský kraj 5585,02 302768,41 23637,52 1179,97
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů