LCA studie 2014

Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili elektřinu na dalších 6 hokejových mistrovství světa

Recyklací elektrozařízení občané České republiky v loňském roce ušetřili 219 tisíc MWh elektrické energie, tedy množství, které zimní stadion spotřebuje během šesti mistrovství světa. Loni Češi vytřídili 11 396 tun vysloužilých televizorů a PC monitorů a 5 583 tun drobných elektrozařízení, zlepšili se tak o více než 8 % oproti roku 2013. Nejnovější přepočty úspor vyplývají z environmentálního vyúčtování neziskové společnosti ASEKOL, která se již deset let zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

„Občané České republiky se zlepšili v recyklaci vysloužilého elektra, díky čemuž v uplynulém roce výrazně snížili ekologickou zátěž. Díky sběru a recyklaci televizí, monitorů a drobného elektra Češi jen za minulý rok uspořili například 219 tisíc MWh elektrické energie, což odpovídá množství energie, která je potřeba k 78 dnům napájení stadionu pro lední hokej v době mistrovství nebo olympijských her,“ říká Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Jen díky starému elektru bychom tak hravě dodali energii na dalších šest hokejových šampionátů. Zároveň se ušetřila téměř miliarda litrů vody, která běžně poslouží k výrobě až 3 milionů sudů piva. To je množství, které Češi vypijí za více než měsíc.

Environmentální vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a  drobného elektra až do okamžiku finální recyklace „ASEKOL každoročně připravuje vyúčtování, které prokazuje pozitivní vliv recyklace na náš ekosystém. Rádi bychom občanům, kteří se do třídění elektrozařízení zapojují, vystavili certifikát o jejich příspěvku k ochraně naší planety. Měla by to také být motivace pro ty, kteří se k recyklaci nefunkčního elektra teprve chystají,“ vysvětluje Martina Ďaďová.

Výsledky sběru za rok 2014 ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny, vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. Odevzdáním 17 tisíc tun vysloužilých spotřebičů občané snížili produkci nebezpečných odpadů v České republice o 188 634 tun.

Každý odevzdaný spotřebič představuje úsporu v mnoha směrech. Ukazuje se, že recyklace elektra může přispět k řešení problémů se zásobami vzácných zdrojů, jako je voda nebo ropa, ale také cenných kovů. Například recyklace 10 televizorů ušetří tolik vody, kolik běžný občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Martina Ďaďová. „Chtěli bychom pochválit občany České republiky, že se o životní prostředí zajímají a snaží se aktivně zapojovat do jeho ochrany,“ uzavírá Ďaďová.

 

Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra pro životní prostředí v roce 2014 v ČR

 

TV + Monitory

Drobné elektro

Celkem

Množství sebraných kg za rok 2013

11 395 821

5 583 448

16 981 269

Úspora elektrická energie (MWh)

83 908

135 388

219 296

Úspora ropy (l)

1 614 167

9 618 392

11 232 559

Úspora primárních surovin (t)

5 429

2 512

7 941

Úspora vody (m3)

431 628

516 985

948 613

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)

81 440

107 194

188 634

Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.)

22 475

24 900

47 375

 

 

Úspora elektrické energie díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v roce 2014

Sběr 2014 po krajích

Televizory a počítačové monitory

Ostatní elektrozařízení

Celkem

Úspora elektrické energie

Kraj

kg

kg

kg

MWh

Hlavní město Praha

1 582 140

770 171

2 352 311

30 318

Středočeský kraj

1 357 232

948 698

2 305 930

32 992

Moravskoslezský kraj

1 251 338

645 051

1 896 389

24 850

Jihomoravský kraj

1 327 320

563 095

1 890 415

23 421

Plzeňský kraj

686 592

395 319

1 081 911

14 638

Jihočeský kraj

645 834

315 582

961 416

12 405

Královéhradecký kraj

498 357

351 340

849 697

12 187

Kraj Vysočina

674 402

280 995

955 397

11 776

Zlínský kraj

758 401

251 687

1 010 088

11 683

Olomoucký kraj

652 197

251 881

904 078

10 907

Pardubický kraj

560 212

273 215

833 427

10 747

Ústecký kraj

646 055

219 142

865 197

10 068

Liberecký kraj

486 976

177 178

664 154

7 880

Karlovarský kraj

268 765

142 094

410 859

5 424

Celkový součet

11 395 821

5 585 448

16 981 269

219 296

ASEKOL a.s., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (skupiny 1 – 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných téměř 17 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2014 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,62 kg elektrozařízení.

Kontakty

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Šimon Slavík, e-mail: simon.slavik@amic.cz, tel.: 724 464 953, www.amic.cz/press

ASEKOL a.s.: Čs. exilu 8, Praha 4, manažerka komunikace: Martina Ďaďová, e-mail:  dadova@asekol.cz, tel.: 702 148 327, www.asekol.cz

 

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů