LCA studie 2013

Díky recyklaci elektrospotřebičů by češi s uspořenou vodou vyrobili 680 tisíc sudů piva

Občané České republiky odevzdali v loňském roce k recyklaci 11 186 tun vysloužilých televizorů a PC monitorů a 4 504 tun drobných elektrozařízení. Díky tomu se lidem podařilo ušetřit jen těžko představitelných 193 tisíc MWh elektrické energie a 850 milionů litrů vody. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního vyúčtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

„Snaha obyvatel České republiky recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se vyplácí. V loňském roce díky odevzdání televizorů, monitorů a drobného elektra lidé ušetřili 850 milionů litrů vody, což odpovídá spotřebě celé země za 40 dní. Stejné množství vody je potřeba k výrobě přibližně 680 tisíc sudů piva, což by průměrnému Čechovi vystačilo na neuvěřitelných 236 let,“ říká Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Zároveň se podařilo uspořit 193 tisíc MWh elektrické energie a více než 9 milionů litrů ropy.

Nezisková organizace ASEKOL připravuje environmentální vyúčtování každý rok. Tato LCA (Life Cycle Assessment) analýza hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování elektrospotřebičů. Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. V současné době je dle dat ASEKOLU v českých domácnostech asi 600 tisíc kusů odstavených CRT televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat k recyklaci, ušetřilo by se 779 milionů litrů vody, tedy spotřeba České republiky na pět týdnů.

Z výsledků analýzy roku 2013 jasně vyplývá, že právě recyklací lze přispět svým dílem k úspoře zdrojů, kterých se na světě začíná nedostávat. V uplynulém roce občané předali k recyklaci téměř 15 690 tun elektrospotřebičů. Úspora ropy činila tedy 9,4 milionu litrů, takové množství by vystačilo na 4 cesty kolem rovníku dopravním letadlem. Uspořená elektrická energie by zase stačila České republice na den a půl provozu.

„Těší nás, že se obyvatelé České republiky o životní prostředí zajímají a snaží se aktivně do jeho ochrany zapojit. Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají, představuje úsporu. Například recyklací 10 televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Kristina Mikulová.

ASEKOL také spočítal, o kolik kg CO2 skleníkových plynů na obyvatele se díky recyklaci podařilo krajům snížit produkci skleníkových plynů. V mezikrajském srovnání si nejlépe vedli obyvatelé Prahy, sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížili produkci CO2 o 5,64 kg na jednoho občana. Na druhém místě skončila Vysočina, na třetím Zlínský kraj.

Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra pro životní prostředí v roce 2013 v ČR

  TV + Monitory Drobné elektro Celkem
Množství sebraných kg za rok 2013 11 186 423 4 504 475 15 690 898
Úspora elektrická energie (MWh) 83 856 109 233 193 089
Úspora ropy (l) 1 624 216 7 760 309 9 384 525
Úspora primárních surovin (t) 5 514 2 027 7 541
Úspora vody (m3) 433 408 417 114 850 522
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 82 066 86 486 168 552
Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.) 22 454 20 090 42 544

Úspora produkce skleníkových plynů díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v roce 2013

Kraj Počet sebraných TV + PC monitorů (ks) Hmotnost sebraných TV + PC monitorů (kg) Hmotnost sebraného drobného elektra (kg) Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv) Snížení produkce skleníkových plynů na obyvatele (kg CO2 ekv)
Hlavní město Praha 75 656 1 492 982 672 990 6072 4,9
Vysočina 33 463 655 805 247 094 2460 4,8
Zlínský 40 172 821 949 236 840 2687 4,6
Jihočeský 33 453 648 920 306 887 2726 4,3
Plzeňský 31 826 662 082 268 104 2487 4,3
Pardubický 28 004 555 643 229 591 2160 4,2
Jihomoravský 61 915 1 257 873 536 068 4903 4,2
Středočeský 63 147 1 271 616 602 447 5249 4,0
Královéhradecký 23 101 462 508 283 334 2201 4,0
Olomoucký 33 352 682 191 235 762 2405 3,8
Liberecký 23 235 469 675 159 944 1656 3,8
Moravskoslezský 66 141 1 350 055 432 266 4612 3,8
Ústecký 29 486 619 194 207 824 2123 2,8
Karlovarský 10 353 235 932 85 321 801 2,7

ASEKOL a.s., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2013 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,49 kg elektroodpadu.

Kontakty

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Šimon Slavík, e-mail: simon.slavik@amic.cz, tel.: 724 464 953,  HYPERLINK www.amic.cz/press 

ASEKOL a.s.: Čs. exilu 8, Praha 4, manažerka komunikace: Kristina Mikulova, e-mail: mikulova@asekol.cz, tel.: 234 235 273, www.asekol.cz

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů