LCA studie 2005 - 2014

Od roku 2014 jsme na území České republiky zpětně odebrali téměř 130 tisíc tun vysloužilého elektrozařízení a díky tomu jsme výrazně snížili ekologickou zátěž.

Environmentální vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a  drobného elektra až do okamžiku finální recyklace. Díky této studii jsme schopni vypočítat množství ušetřených komodit, jako je například voda, ropa, suroviny a jiné.

Recyklací téměř 130 tisíc tun elektrozařízení jsme pomohli ušetřit 66 110 070 litrů ropy. Takové množství ropy by vystačilo na 20 cest kolem rovníku největším osobním dopravním letadlem.

Díky zpětnému odběru se uspořilo 1 465 180 MWh. Stejné množství energie vystačí na 4 měsíce provozu všech domácností v Praze.

Dále došlo ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 1 303 853 tun. Takové množství odpadů by muselo odvézt na skládku 130 000 plně naložených kontejnerů.

Také se uspořilo 6 604 311 m3 vody. Stejné množství objemu vody odpovídá největšímu rybníku v ČR, Rožmberku.

Jsme opravdu rádi, že se občané České republiky zajímají o životní prostředí a snaží se aktivně zapojit do jeho ochrany. Doufáme, že příštích pár let bude minimálně stejně úspěšných jako roky minulé a budeme i nadále pomáhat vytvářet lepší podmínky pro život.

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů