Co třídíme?

 

Společnost ASEKOL zajišťuje zpětný odběr a recyklaci všech typů použitých elektrických zařízení.

 

Sběr

  • Najdete si adresu a provozní dobu nejbližšího sběrného místa.
  • Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete na sběrné místo. Zde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu.
  • Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr elektrozařízení, můžete využít i této akce.
  • Pro drobné elektrozařízení jsou připraveny speciální červené kontejnery.
  • Následný odvoz a zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL.

 

 

 

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů