Nakrmte šrotozemšťana

Akci Nakrmte Šrotozemšťana ve formě happeningu zorganizovala společnost ASEKOL za účelem osvěty široké veřejnosti v oblasti ekologické recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.

Široká veřejnost měla možnost během čtyř zářijových dnů přinést na určené místo vysloužilé elektrospotřebiče. Mezi nimi se také objevily mediálně známé osobnosti, například Chantal Poullain, Bára Štěpánová či Vlasta Horváth. Nejvíce lidé nosili monitory a televize, přinesli ale i takřka historické exponáty jako starý gramofon, rozhlasový přijímač nebo vrtačku.

Z vyřazených elektrospotřebičů poté pod rukama sochaře Ondřeje Sklenáře rostla socha Šrotozemšťana. Kolemjdoucí mohli na Andělu každý den pozorovat, jak Šrotozemšťan roste, a zároveň se pobavit doprovodným programem. Jako moderátor vystoupil moderátor Vlasta Korec. Ve stanu ASEKOL, v bezprostřední blízkosti sochy, pracovníci společnosti odpovídali na otázky ohledně odevzdávání, třídění a recyklace elektrospotřebičů. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny. Každý, kdo svým elektrošrotem přikrmil Šrotozemšťana a správně zodpověděl jednoduchou otázku, dostal ihned malý dárek a k tomu lístek do velké tomboly.

Po skončení happeningu byla socha odvezena do Kovohutí Příbram, kde i v současnosti poutá pozornost návštěvníků areálu.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů