Nakrmte šrotozemšťana 2006

První akci Nakrmte Šrotozemšťana 2006 ve formě happeningu zorganizoval ASEKOL za účelem osvěty spotřebitelů v oblasti ekologické recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Z vyřazených elektrospotřebičů poté pod rukama sochaře Ondřeje Sklenáře rostla socha Šrotozemšťana. Kolemjdoucí mohli na Andělu každý den pozorovat, jak Šrotozemšťan roste, a zároveň se pobavit doprovodným programem. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny. Po skončení happeningu byla socha odvezena do Kovohutí Příbram, kde i v současnosti poutá pozornost návštěvníků areálu.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů