Konference Zpětný odběr 2013

Již čtvrtý ročník konference Zpětný odběr uspořádala společnost ASEKOL v roce 2013. Jednalo se o největší odborné setkání svého druhu ve střední a východní Evropě, jehož se účastnilo přes 400 lidí, mezi nimi nejvýznamnější experti nejenom z oblasti odpadového hospodářství, ale i ekologie, ekonomie nebo státní správy.

Dopolední program byl věnován vývoji zpětných odběrů s důrazem na zdroje surovin, druhotných surovin i jejich získávání v následujících deseti letech. Odpolední program formou přednášek a následných diskuzí představil aktuální a palčivá témata nejen z oblasti zpětného odběru, ale ekologie obecně.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů