Fond ASEKOL 2013

Vyhlášené programy

  • Program Intenzita - vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti. V tomto programu je možné podat žádosti o unifikované přístřešky (E-domky) na zjednodušeném formuláři. 
  • Program Rekonstrukce - je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení. V tomto programu je možné podat žádosti o unifikované přístřešky (E-domky) na zjednodušeném formuláři. 
  • Program Osvěta - je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. 

Harmonogram Grantového řízení pro rok 2013

  • 4. únor 2013 – vyhlášení Tematického zadání 
  • 29. březen 2013 – termín pro podání přihlášky 
  • duben 2013 – vyhodnocení přihlášek 
  • 22. květen 2013 – oznámení výsledků vyhodnocení žadatelům 
  • květen - červen 2013 – uzavírání smluv 
  • květen - prosinec 2013 – realizace projektů 
  • 15. prosinec 2013 – termín pro zaslání závěrečné zprávy 

Finančně podpořené projekty v roce 2013

Šestý ročník Fondu ASEKOL podpořil z celkových 99 přihlášek rekordních 49 projektů zaměřených na sběr a recyklaci elektra. Celková výše udělených dotací se vyšplhala na částku 2 miliony korun.

Nejvyšší příspěvek 60 tisíc Kč obdržel osvětový projekt města Třinec, který přinese občanům efektivní poradenský systém pro správné třídění odpadů a klade si tak za cíl zlepšit výsledky sběru. Druhou nejvyšší dotaci ve výši 56 tisíc Kč získal sběrný dvůr v Bydlinského ulici v Táboře na zabezpečení místa sběru odpadů. 

Za dobu působení fondu bylo podpořeno 243 projektů, jejichž celkový příspěvek dosáhl více než 15 milionů korun.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů