Fond ASEKOL 2012

Vyhlášené programy

  • Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti)
  • Program Rekonstrukce (je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení)
  • Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení)
  • Program Výzkum (podpora výzkumu, vývoje a rozvoje technologií v oblasti posouzení výtěžnosti prvků vzácných zemin a vzácných kovů ze zobrazovacích zařízení (LCD, LED LCD, plazma, CRT) 

Fond ASEKOL letos podpořil 45 veřejně prospěšných projektů

Fond ASEKOL ve svém pátém ročníku podpořil 45 veřejně prospěšných projektů. Celková výše udělených dotací se vyšplhala na 2 miliony korun. O příspěvek se ucházelo celkem 73 obcí, nevládních neziskových organizací, provozovatelů sběrných dvorů, ale například i Karlova univerzita nebo Akademie věd České republiky. Za dobu působení Fondu ASEKOL, který založila nezisková organizace ASEKOL, bylo podpořeno 194 projektů, jejichž celkový příspěvek dosáhl téměř 13 000 000 korun.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů