Fond ASEKOL 2011

Vyhlášené programy

  • Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti)
  • Program Rekonstrukce (je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení)
  • Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení)

Fond ASEKOL letos podpořila rekordních 46 veřejně prospěšných projektů

6. května 2011 rozhodla Rada Fondu ASEKOL v rámci Grantového řízení 2011 o udělení dotací pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Devět členů rady posuzovalo 70 žádostí o grant, z nichž se rozhodli podpořit rekordních 46. Vybrané subjekty tak obdržely od Fondu ASEKOL pomoc ve výši přes 2 miliony korun. Většina z podpořených projektů spadala do dlouhodobě nejoblíbenějšího programu Rekonstrukce, který je zaměřen na zlepšení kvality sběrných míst. Jen do tohoto programu bylo podáno 47 žádostí. Zájem však byl i o programy Osvěta (14 žádostí) a Intenzita (9 žádostí). Za čtyři roky fungování tak Fond ASEKOL podpořil už 149 projektů v celkové hodnotě přesahující 11 milionů korun.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů