Fond ASEKOL 2010

Vyhlášené programy

  • Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti) 
  • Program Rekonstrukce (je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení) 
  • Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení) 
  • Program Výzkum (podpora výzkumu, vývoje a rozvoje technologií včetně aplikace do praxe v oblasti logistiky, zpětného odběru a recyklace elektrozařízení) 

Fond ASEKOL letos podpoří 31 projektů

Třetí ročník  grantového řízení Fondu ASEKOL opět podpoří veřejně prospěšné projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Celkem 31 subjektů obdrží pomoc ve výši  přes 2,2 milionu korun. Více než polovina projektů spadá do žadateli dlouhodobě nejoblíbenější kategorie Rekonstrukce. 

O udělení dotací rozhodla 5. května osmičlenná Rada Fondu ASEKOL. Její členové posuzovali 47 přihlášených projektů, z  nichž se rozhodli podpořit dvě třetiny. V letošním řízení tedy žadatelé zaznamenali vůbec nejvyšší úspěšnost. Jednoznačně nejčastější požadavek se týkal zabezpečení sběrného dvora, a  to zejména prostřednictvím kamerového systému. Velmi žádaný byl také E-domek, který byl letos poprvé přímo zařazen do nabídky. 

Nejčastěji žadatelé předkládali projekty do Programu Rekonstrukce, a  to ve 28 případech. Zájem však byl i  o Programy Intenzita (9 žádostí) a  Osvěta (8 žádostí). Dva žadatelé se rozhodli podat přihlášku do Programu Výzkum. 

Za tři roky fungování Fond ASEKOL podpořil už 103 projektů v celkové hodnotě přesahující 9 milionů korun.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů