Fond ASEKOL 2009

Vyhlášené programy

  • Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti)
  • Program Rekonstrukce (je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení)
  • Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení)
  • Program Výzkum (podpora výzkumu, vývoje a rozvoje technologií včetně aplikace do praxe v oblasti logistiky, zpětného odběru a recyklace elektrozařízení)

Fond ASEKOL v roce 2009 podpořil 45 projektů

Dne 30. dubna 2009 se opět po roce sešla Rada Fondu ASEKOL, aby vyhodnotila žádosti o podporu projektů zaměřených na veřejně prospěšné aktivity zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Z 81 žádostí obcí, nevládních neziskových organizací a provozovatelů sběrných dvorů se jich Rada rozhodla podpořit 45. Zdaleka nejvíce podpořených projektů podle očekávání připadlo pod Program Rekonstrukce. Následovaly Programy Intenzita a Osvěta, premiérově byly podpořeny i dva projekty z Programu Výzkum.

Celková finanční podpora Fondu ASEKOL pro rok 2009 činila opět více než dva miliony korun. Zhruba polovině projektů bylo navíc přiznáno plnění v rámci časově neomezeného zapůjčení ochranného přístřešku na vysloužilá elektrozařízení - tzv. E-domku.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů