Fond ASEKOL 2008

Vyhlášené programy

  • Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti)
  • Program Rekonstrukce (je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení)
  • Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení)

Podané přihlášky do Grantového řízení 2008

Do Grantového řízení Fondu ASEKOL v jarním kole 2008 přihlásilo své projekty 38 subjektů.

Podpořené projekty

Bylo podpořeno 27 projektů. Šestnácti žadatelům byl udělen příspěvek v rámci Programu Rekonstrukce, dalším pak v Programu Osvěta a v Programu Intenzita. Drtivá většina projektů byla zaměřena na sběrné dvory. Konkrétně šlo o jejich zkvalitnění či lepší zabezpečení pomocí plotu či kamerového systému, ale i o poptávku po sběrných nádobách nebo zastřešení. Autory většiny žádostí byla města a obce.

Třináct projektů bylo podpořeno finančně v celkové hodnotě 1.654.314,- Kč, mezi patnáct projektů bylo rozděleno celkem 18 E-domků jako nefinančního plnění.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů