Popelnice do škol

Popelnice na sběr drobného elektrozařízení poskytujeme školám zapojeným do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Bližší informace k tomuto projektu a přihlašovací formulář do projektu naleznete na www.recyklohrani.cz, v případě dotazů můžete využít naši linku + 420 739 280 887, nebo emailovou adresu info@recyklohrani.cz.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů